Wayang Kulit

Wayang Kulit

Wayang kulit turut dikenali dengan nama wayang gedek, wayang melayu dan wayang purwo. Teater ini masih berpengaruh di Kelantan, Kedah, Johor dan Terengganu. Alat muzik yang mendominasi persembahannya ialah rebab, canang, gong, gendang dan kesi. Cerita yang dipersembahkan dalam wayang kulit merupakan adaptasi cerita-cerita epik Mahabrata dan Ramayana.

Perubahan zaman turut mempengaruhi jalan cerita yang disampaikan oleh dalang wayang kulit melalui dailog dan pergerakan patung.

Malay

Wayang Kulit

Wayang kulit turut dikenali dengan nama wayang gedek, wayang melayu dan wayang purwo. Teater ini masih berpengaruh di Kelantan, Kedah, Johor dan Terengganu. Alat muzik yang mendominasi persembahannya ialah rebab, canang, gong, gendang dan kesi. Cerita yang dipersembahkan dalam wayang kulit merupakan adaptasi cerita-cerita epik Mahabrata dan Ramayana.

Perubahan zaman turut mempengaruhi jalan cerita yang disampaikan oleh dalang wayang kulit melalui dailog dan pergerakan patung.

Malay