Penempatan, Pertukaran dan Persaraan

PERTUKARAN DALAMAN BAGI TAHUN 2019

pertukaran dalaman

PERTUKARAN DALAMAN bermaksud pertukaran dan penempatan antara JKKN ke JKKN sahaja.

 

PERTUKARAN MASUK BAGI TAHUN 2019

pertukaran masuk

PERTUKARAN MASUK bermaksud pertukaran dan penempatan BUKAN dari JKKN ke JKKN atau LANTIKAN BARU ke JKKN.

 

PERTUKARAN KELUAR BAGI TAHUN 2019

pertukaran keluar

PERTUKARAN KELUAR bermaksud pertukaran dan penempatan dari JKKN ke AGENSI / JABATAN / KEMENTERIAN LAIN.

 

Maklumat dikemaskini pada 3/4/2019