Masyarakat Malaysia

Negara ini mempamerkan keunikan masyarakatnya yang terdiri daripada pelbagai kaum yang mengamalkan pelbagai budaya dan menganuti pelbagai agama. Walaupun wujud kepelbagaian budaya dan agama, penduduk Malaysia hidup dalam suasana harmoni. Perpaduan dalam kepelbagaian ini dicerminkan dalam festival-festival atau perayaan-perayaan kaum yang didasarkan kepada amalan agama atau adat resam mewakili kaum-kaum berkenaan yang diraikan khusus oleh kaum-kaum tersebut. Mereka berkongsi perayaan dengan kaum-kaum lain melalui amalan ziarah-menziarahi atau menghadiri rumah terbuka.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA