Maklumbalas Berkaitan Dokumen Pembangunan Kerangka Pekerjaan Seni Budaya

Pada fasa permulaan ini, JKKN sebagai Industry Lead Body (ILB) perlu membangunkan Kerangka Pembangunan Pekerjaan @ Occupational Framework (OF) dalam bidang seni budaya berdasarkan MSIC 2008 Section R: Arts, Entertainment And Recreation, Division 90: Creative, Arts And Entertainment Activities merangkumi bidang tari, teater, muzik, seni visual dan kewartawanan. Dokumen OF adalah merupakan dapatan daripada pihak industri yang perlu merangkumi perkara seperti berikut :
 
1) Rangka kerja pengelasan pekerjaan dalam sesuatu industri.
 
2) Data terkini daripada industri.
 
3) Kemahiran dan keperluan latihan yang diperlukan oleh industri.

Sila muat turun dokumen OF disini: Dokumen Pembangunan Kerangka Pekerjaan Seni Budaya

 
Sehubungan itu, JKKN memahami kekangan dalam penyediaan dokumen OF dan memohon jasa baik penggiat industri memberi maklumbalas dan cadangan penambahbaikan terhadap dokumen ini iaitu Chapter 4, Chapter 5 dan Job Description yang berkaitan dengan bidang yang dirujuk sehingga tarikh 30 November 2018 (Jumaat).
 
Sebarang pertanyaan bolehlah dikemukakan kepada  YBrs. Dr. Amiron Ismail (Fasilitator OF Seni Budaya) / Puan Eva di talian 011-5505 2815 / 012-375 1037 atau emelkan kepada: pritec_academy@yahoo.com dan salinan kepada ppsb@jkkn.gov.my

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA