Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Salehhuddin b. Md Salleh
Timbalan Ketua Pengarah (Dasar & Perancangan)

Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Dasar & Perancangan)
Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara
Aras 34, Lot 1001, Menara TH Perdana
Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
Tel: 03-2614 8332
Faks: 03-2697 0875
Emel: salehhuddin[at]jkkn.gov.my

PERANAN KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

  1. Peneraju perubahan melalui penjajaran Pelan Strategik ICT (ISP) Agensi dengan keperluan Pelan Pembangunan Nasional, Pelan Strategik Agensi dan ISP Sektor Awam;
  2. Melaksana dan menyelaras penggunaan dasar, standard dan amalan terbaik global;
  3. Menyelaras penggalakan pembudayaan ICT dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam; dan
  4. Melaksana dan menyelaras inovasi Kerajaan Elektronik, infrastruktur dan keselamatan ICT.