JKKN Selangor

En. Ghazali Bidin

Pengarah

Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Selangor

Lot 22.2, Tingkat 22, Wisma MBSA

Persiaran Perbandaran

40000 Shah Alam

Selangor Darul Ehsan

Tel : 03- 5510 2664 / 2791

Faks : 03-5510 2839

Carta Organisasi

*Carta organisasi ini tidak mencerminkan carta organisasi terkini. En. Ghazali Bidin ialah Pengarah JKKN Selangor mulai 1 Jun 2012. Carta terkini akan dikemaskini sedikit masa lagi.

Fungsi/Peranan

1. Merancang, Melaksana Dan Menyelaras Aktiviti Seni, Budaya Dan Warisan.

2.  Memelihara Dan Memulihara Warisan Negara.

3. Menyemarak Dan Mengukuhkan Seni Budaya.

4.  Meningkatkan Kefahaman Dan Penyertaan Rakyat.

5.  Menjalankan Penyelidikan Dan Pembangunan Dalam Seni, Budaya Dan Warisan.

6.  Menyebarkan Maklumat, Bahan Dan Informasi Budaya.

7.  Memberi Bimbingan Khidmat Nasihat.

8. Mewujudkan Jaringan Dua Hala Dengan Pertubuhan Kebudayaan.