JKKN Perak

 

En. Jasmi Rasit

Pengarah

Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Perak
Lot 20561@20565 Jalan Cardwell, Off Jalan Raja Di Hilir,
30350 Ipoh,
Perak Darul Ridzuan

Telefon : 05-253 7001
Faks : 05-241 7017

Fungsi/Peranan

KEWANGAN

 • Merancang dan menyediakan anggaran belanjawan tahunan jabatan di peringkat negeri Perak.
 • Melaksanakan agihan peruntukan kewangan kepada bahagian/cawangan di JKKN Perak.
 • Merancang, melaksana dan menyelaras urusan perolehan jabatan.
 • Merancang, melaksana dan menyelaras urusan perakaunan jabatan di peringkat negeri Perak
 • Mengurus perolehan, penyelenggaraan, penyimpanan serta pelupusan asset (harta modal dan inventori) jabatan di peringkat negeri Perak
 • Menyelia dan mengeluar baucer-baucer bagi aktiviti perolehan yang dilaksanakan oleh jabatan.
 • Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan mesyuarat kewangan yang diadakan oleh JKKN Perak.
 • Menyelia laporan dan menjawab teguran oleh jabatan audit.
 • Bertindak sebagai urusetia bagi Mesyuarat Jawatankuasa Bantuan Kebudayaan OS42000 di peringkat negeri Perak.
 • Menyediakan, menyimpan dan menyelaras penyimpanan dokumen-dokumen kewangan jabatan.
 • Menyediakan dan menyelaras laporan bulanan dan tahunan kewangan jabatan di peringkat negeri Perak.

PERKHIDMATAN DAN LATIHAN

Melaksanakan, menyelarasdanmemantau urusan pengurusan sumber manusia (personel) jabatan di peringka tnegeri Perak meliputi aspek :

 • Rekod perkhidmatan pegawai dan kakitangan.
 • Urusan cuti pegawai dan kakitangan.
 • Urusan peperiksaan jabatan.
 • Membantu menyelaras dan merekod urusan pembangunan sumbe rmanusia jabatan di peringkat negeri meliputi aktiviti kursus dan latihan.

UNIT PENTADBIRAN

Merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti pengurusan aktiviti pengurusan dan pentadbiran am jabatan di peringkat negeri Perak

 • Urusan mesyuarat
 • Pentadbiran pejabat
 • Keselamatan pejabat
 • Urusan Kerajaan Negeri bagi hal ehwal kebudayaan
 • Mengurus, menyelarasdanmenyelenggarainfrastrukturfizikal Taman BudayaNegeri Perak.
 • Merancang, melaksanadanmenyelarasaktivitipengangkutanjabataniaitupenyelenggaraandanpenjadualanpenggunaankenderaansertajadualtugaspemandu.
 • Merancang, melaksanadanmenyelarasurusanteknologimaklumatjabatan di peringkatnegeri Perak.
 • Merancang, melaksana, menyelarasdanmemantauurusanberkaitandenganbarangandanperalatanpejabat.
 • Merancang, mengurus, menyelarasdanmemantaukeperluan-keperluanperalatanjabatan.
 • Mengurusdanmenyelarasurusankeselamatandankeceriaanpejabat.
 • Merancang, mengurusmelaksanadanmenyelarasaktivitikomunikasidanperhubunganawamjabatan di peringkatnegeri.

PENGEMBANGAN SENI

 • Merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti seni teater peringkat negeri Perak.
 • Merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti seni muzik peringkat negeri Perak.
 • Merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti seni tari peringkat negeri Perak.
 • Merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti-aktiviti seni tampak peringkat negeri Perak.
 • Melaksana dan mengurus Acara Khas.

PENGEMBANGAN BUDAYA

 • Merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti Program Merakyatkan Seni dan Budaya di Negeri Perak.
 • Merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti keilmuan, Bahasa dan Persuratan di negeri Perak.
 • Mengurusetiakan Majlis Kebudayaan Negeri Perak dalam merancang dan melaksanakan aktiviti pembangunan kebudayaan dan kesenian di negeri Perak.
 • Merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti Seni Permainan Tradisional peringkat negeri Perak.

PENGUKUHAN SENI BUDAYA

 • Merancang, menyelaras dan memantau pembangunan program bimbingan seni dan budaya iaitu penubuhan dan pembangunan Kumpulan Tunas Budaya, Kumpulan Giat Budaya, Kelab Kesenian Sekolah danJurulatih Seni Budaya peringkat Negeri Perak.
 • Merancang dan melaksanakan aktiviti bagi pengukuhan NGO di peringkat negeri Perak.
 • Merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti / program pengiktirafan seni budaya dan SenimanTamu.
 • Merancang, melaksana, menyelaras dan memantau program pemuliharaan dan penyelidikan seni budaya(unit penyelidikan)
 • Merancang, melaksana dan menyelaras program promosi dan publisiti seni budaya bagi meningkatkan penyertaan dan kecemerlangan seni budaya.
 • Merancang, melaksana dan menyelaras kerja-kerja pameran seni budaya di peringkat negeri Perak.
 • Menyebarkan bahan-bahan terbitan seni dan budaya melalui penerbitan dan pameran.
 • Menerbit dan mengedarkan bahan-bahan terbitan ke sekolah rendah, menengah, IPTA, perpustakaan awam negeri dan daerah serta agensi kerajaan yang berkaitan.
 • Merancang dan menyelaras pengumpulan bahan-bahan penyelidikan dan kajian seni budaya diterbitkan dalam bentuk bercetak dan audio visual.
 • Menyimpan, merekod dan mengemaskini maklumat pusatsumberjabatan.

 

Kompleks Taman Budaya

tamanbudaya_1.jpg

 

tamanbudaya2.jpg