JKKN Pahang

En. Ismail Yusoff
Pengarah
Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Pahang

 

Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Pahang
Lot 57100, Jalan Tok Sisek,
25000, Kuantan,
Pahang Darul Makmur

Telefon : 09-517 8466
Faks : 09-517 9466

 

Fungsi/Peranan

 • Melahirkan Masyarakat Malaysia yang berbudaya berteraskan Gagasan 1 Malaysia.
 • Mempergiatkan usaha mengekal dan memulihara seni budaya.
 • Mengembangkan kebudayaan dan kesenian melalui usaha memupuk, membimbing merakyat dan menyemarakkan seni budaya.
 •  Mengesan, mengenalpasti dan melaporkan kemajuan dan pengwujudan pembangunan infrastruktur kebudayaan dan kesenian sama ada fizikal atau  bukan fizikal di peringkat negeri dan daerah.
 • Memberi kerjasama dan pandangan kepada Kerajaan Negeri dan agensi-agensi yang berkaitan di dalam hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan dan kesenian.
 • Menentukan bentuk bantuan dan khidmat nasihat kepada persatuan, pertubuhan Kebudayaan dan Kesenian (NGO) di peringkat negeri dan daerah.
 • Merancang dan menyelaras pusat sumber dan maklumat di bidang kebudayaan dan kesenian termasuk inventori bahan, tokoh-tokoh, persatuan, badan, kumpulan kebudayaan dan kesenian di peringkat negeri dan daerah.
 • Menggalak dan meluaskan promosi seni budaya.

 

Kemudahan

 • Auditorium
 • Studio Latihan
 • Bilik Seminar
 • Pentas Terbuka
 • Bilik Dokumentasi
 • Galeri seni