JKKN Melaka

En. Rodzuan Bin Ismail
Pengarah
JKKN Melaka

Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Melaka
Lebuh Ayer Keroh,
Hang Tuah Jaya,
75450, Melaka

Telefon : 06-233 1787 / 233 1790
Faks : 06-233 1784

Fungsi/Peranan

  1. Merancang, menyelaras, melaksana dan menyemarakkan aktiviti kebudayaan dan kesenian di peringkat negeri;
  2. Merancang dan menyebarluas informasi seni budaya yang berautoritatif;
  3. Menyelaras, merancang, menyelidik dan membangunkan produk industri kreatif;
  4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan agensi Kerajaan, Swasta dan Badan Bukan Kerajaan peringkat negeri;
  5. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran dalam bidang seni dan budaya;
  6. Menyediakan asuhan, bimbingan dan latihan dalam bidang seni budaya.

Kompleks JKKN Melaka

Program JKKN Melaka --> Klik di sini