JKKN

Acting Aspect In Bangsawan Theatre

Pengarang buku ini secara terperinci mengulas teknik-teknik lakonan dalam aspek teater bangsawan. Aspek lakonan yang meliputi pergerakan yang meliputi pergerakan, dialog, memek muka serta tinggi rendah lontaran suara disentuh dan dibandingkan dengan teater moden. Malah satu bab khusus memperlihatkan bentuk lakonan bangsawan dalam menikmati tontonan mereka terhadap filem-filem Melayu dahulu dan sekarang.

English

Malaysian Weddings

This book gathers the marriage custom information of races in Malaysia, consisting of Malay, Chinese, Indian, Kadazan, Iban, Baba Nyonya, Punjabi and Orang Asli, with emphasis on the aspects of attire and accessories used.

English

Pages