Cawangan Perancangan & Pelaksanaan Dasar

Mohd Sukarno B. Abdul Wahab 
Timbalan Pengarah 

Fungsi / Peranan Cawangan

 1. Cawangan Perancangan Dasar
  • Perancangan  aktiviti JKKN
  • Perancangan KPI Jabatan
  • Perancangan Pelan Perancangan Strategik JKKN
  • Pengurusan maklumat Kertas Jemaah Menteri dan urusan jawapan Parlimen
  • Maklumbalas Jemaah Menteri, Mesyuarat Menteri Besar, Mesyuarat Raja-Raja dan lain-lain.
 2. Cawangan Pelaksanaan Dasar
  • Penyelarasan Kalendar Aktiviti Seni Budaya JKKN
  • Keurusetiaan Festival Utama JKKN (Festival Kuala Lumpur)
  • Laporan  Tahunan JKKN
  • Penyelarasan Aktiviti Inter dan  Intra Agensi
  • Penyelarasan Program Antarabangsa