Cawangan Kewangan

En. Mohd Tarmizi Haji Mat Zin

Mohd Tarmizi b. Haji Mat Zin
Penolong Pengarah Kanan

Fungsi / Peranan Cawangan

 1. Merancang dan  menyediakan anggaran belanjawan tahunan jabatan di peringkat pusat dan negeri.
 2. Merancang dan melaksanakan agihan peruntukan kewangan kepada bahagian / cawangan di JKKN dan JKK Negeri.
 3. Merancang, melaksana dan menyelaras urusan perolehan jabatan
 4. Merancang, melaksana dan menyelaras urusan perakaunan jabatan di peringkat pusat dan juga negeri.
 5. Menguruskan perolehan, penyelenggaraan, penyimpanan serta pelupusan asset ( harta modal dan inventori) jabatan di peringkat pusat dan negeri.
 6. Menyedia dan mengeluarkan baucer-baucer bagi aktiviti perolehan yang dilaksanakan oleh jabatan.
 7. Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan mesyuarat kewangan yang diadakan oleh JKKN, Kementerian dan lain-lain agensi kerajaan.
 8. Menyediakan laporan dan menjawab  teguran oleh jabatan audit.
 9. Bertindak sebagai urusetia bagi pihak Jabatan bagi Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Kementerian.
 10. Menyediakan, menyimpan dan menyelaras penyimpanan dokumen-dokumen kewangan jabatan.
 11. Menyediakan dan menyelaras laporan  bulanan dan tahunan kewangan jabatan di peringkat pusat dan negeri