Cawangan Dokumentasi & Penerbitan

Zubariah bt. Abdullah

Pengarah

Fungsi / Peranan Cawangan

  1. Pengumpulan bahan-bahan seni dan budaya
  2. Mengurus Pusat Sumber Seni Budaya
  3. Merancangan Penerbitan dan pengedaran bahan-bahan seni budaya
  4. Merancang dan menguruskan rakaman dan pendokumentasian seni budaya
  5. Melaksanakan aktiviti sokongan melalui pendokumentasian dan pameran

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA