Boria

Boria

Boria is most popular in the northern states of Malaysia, especially in Penang. The origin of Boria was related to the Karbala incident, i.e. the killing of Saidina Hussein r.a. by Muawiyah Abi Suffian.

The Boria presentation has 2 segments, namely the comedian sketch (lawak jenaka) and singing.  There are no specific instruments used in the Boria presentation . The important aspect is the ability of the musicians to play music according to the rhythmic singing of the group leader ( tukang karang).

English

Boria

Boria adalah sejenis teater yang amat popular di negeri utara Malaysia, terutama Pulau Pinang. Secara umumnya asal permainan boria dikaitkan dengan peristiwa Karbala, iaitu peristiwa pembunuhan Saidina Hussein r.a oleh Muawiyah bin Abi Suffian.Persembahan boria mempunyai dua segmen iaitu lakonan (lawak jenaka) dan nyanyian. Peralatan muzik yang digunakan dalam persembahan boria tidaklah begitu khusus. Aspek yang penting ialah keupayaan para pemuzik untuk membawa irama yang dapat mengiringi nyanyian tukang karang.

Malay