Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2013

Bilangan Transaksi Sistem Pendaftaran Penggiat Seni & Budaya tahun 2013

Bil

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Pendaftaran Penggiat Seni & Budaya

-

216

135 140 142 151 97 71 51 46 44 30

1117

 

Bilangan Transaksi Sistem Pendaftaran Maklumat BBK Seni & Budaya tahun 2013 

Bil

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Pendaftaran Maklumat BBK Seni & Budaya

-

31

36

32 37 39 31 34 27 35 30 31 363

 

Bilangan Transaksi Sistem Pertanyaan & Cadangan tahun 2013

Bil

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Pertanyaan & Cadangan

6

16

31 33 27 25 35 28 34 27 23 20 306