Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi Sistem Pendaftaran Penggiat Seni & Budaya tahun 2017

Bil

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Pendaftaran Penggiat Seni & Budaya

33

35 42 32 25 17 19 42 29 45      

 

 

 

Bilangan Transaksi Sistem Pendaftaran Maklumat BBK Seni & Budaya tahun 2017

Bil

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Pendaftaran Maklumat BBK Seni & Budaya

4 1 8 10 7 2 1 7 6 1      

 

 

 

Bilangan Transaksi Sistem Pertanyaan & Cadangan tahun 2017

Bil

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Pertanyaan & Cadangan

18

20 32 16 22 11 12 21 14 22     188
 

 

Bilangan Transaksi Sistem Pendaftaran Penggiat Seni & Budaya tahun 2016

Bil

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Pendaftaran Penggiat Seni & Budaya

 

14

 

8

35

34

29

0 0 47 34 33 36 38

308

 

Bilangan Transaksi Sistem Pendaftaran Maklumat BBK Seni & Budaya tahun 2016 

Bil

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Pendaftaran Maklumat BBK Seni & Budaya

2 1 1 2 0 2 2 1 2       13

 

Bilangan Transaksi Sistem Pertanyaan & Cadangan tahun 2016

Bil

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Pertanyaan & Cadangan

 

22

 

21

16

20

24 22 14 22 23 10 12 10 216
 

Arkib tahunan bilangan transaksi perkhidmatan dalam talian: sila klik di sini