Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi Sistem Pendaftaran Penggiat Seni & Budaya tahun 2017

Bil

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Pendaftaran Penggiat Seni & Budaya

33 35 42 32 25 17 19 42 29 45      

 

Bilangan Transaksi Sistem Pendaftaran Maklumat BBK Seni & Budaya tahun 2017

Bil

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Pendaftaran Maklumat BBK Seni & Budaya

                         

 

Bilangan Transaksi Sistem Pertanyaan & Cadangan tahun 2017

Bil

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Pertanyaan & Cadangan

18 20 32 16 22 11 12 21 14 22 14 10 212
 

Arkib tahunan bilangan transaksi perkhidmatan dalam talian: sila klik di sini