Bahagian Pengukuhan Seni Budaya

Marina bt. Abu Bakar

Pengarah

Fungsi / Peranan Bahagian

 1. Urusetia  Anugerah Seni  Negara (ASN)
 2. Perancangan dan penyelarasan aktiviti  sokongan ASN: penerbitan, pameran, pendokumentasian, persembahan dan bengkel
 3. Skim Seniman Tamu
 4. Perancangan, penyelaras  bantuan - Badan Bukan Kerajaan - Syarikat  seni
 5. Skim Latihan Pembangunan Penggiat Seni.
 6. Mailing list BBK
 7. Pemantapan BBK:
  • Siri Pertemuan, dialog dan perjumpaan
  • Siri Kursus jangkapendek dan jangka panjang
 8. Merancang dan mengurus perbelanjaan tahunan Bahagian

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA