Bahagian Pengembangan Seni Budaya

Rosnan b. Nordin

Rosnan b. Nordin

Fungsi / Peranan Bahagian

 1. Perancangan, pelaksanaan dan pemantauan pelbagai aktiviti seni persembahan, persuratan dan seni mempertahankan diri melalui program berikut :
  • Pencungkilan Bakat
  • Bengkel dan Sidang Keilmuan
  • Manifestasi dan Penyerlahan
  • Kecemerlangan Seni
  • Pengembangan dan penggalakkan
 2. Meningkatan kefahaman dan kecintaan masyarakat terhadap kesenian negara.
 3. Khidmat nasihat berkaitan bidang dan pelaksanaan aktiviti kesenian kepada badan bukan kerajaan, agensi kerajaan dan swasta serta individu.
 4. Meningkatkan khalayak dalam bidang seni seperti seni persembahan, bahasa dan kesusasteraan.
 5. Menjalinkan kerjasama di kalangan agensi pelbagai peringkat dalam mengembangkan kesenian.