BAHAGIAN PEMBANGUNAN PRODUK SENI BUDAYA

Muhammad Hasnimizan bin Ishak

Pengarah

 

Fungsi / Peranan Bahagian

  1. Membangunkan produk dan perkhidmatan bagi penjanaan ekonomi bidang seni budaya.

  2. Mewujudkan jaringan pintar / kerjasama dengan penggiat industri seni budaya, usahawan seni budaya dan syarikat swasta / seni.

  3. Membangunkan data penggiat dan usahawan seni budaya serta pengumpulan data industri seni budaya.

  4. Memperluaskan kemahiran seni budaya melalui peranan Badan Peneraju Industri (Industry Lead Body - ILB) Seni Budaya.