Bahagian Khidmat Pengurusan

Cik Shahnaz bt Ismail

Shahnaz bt. Ismail

Pengarah

Fungsi / Peranan Bahagian

 1. Merancang, melaksana dan  menyelaras aktiviti pengurusan dan pentadiran am jabatan di peringkat ibu pejabat dan juga negeri.
 2. Urusan mesyuarat
 3. Pentadbiran pejabat
 4. Keselamatan pejabat
 5. Urusan Parlimen
 6. Merancang, melaksana dan menyelaras urusan pembangunan infrastruktur fizikal seni budaya seperti pembinaan kompleks Taman Budaya Negeri dan Pusat Seni Daerah
 7. Merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti pengangkutan jabatan iaitu penyelenggaraan dan penjadualan penggunaan kenderaan, jadual tugas pemandu.
 8. Merancang, melaksana dan menyelaras urusan tekonolgi maklumat jabatan di peringkat pusat dan juga negeri.
 9. Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau urusan berkaitan dengan barangan dan peralatan pejabat.
 10. Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau keperluan-keperluan peralatan jabatan.
 11. Mengurus dan menyelaras urusan keselamatan dan keceriaan pejabat.
 12. Merancang, mengurus, melaksana dan menyelaras aktiviti komunikasi dan perhubungan awam