Bahagian Bimbingan Seni Budaya

Ruhani binti Mamat​

Pengarah

 

Fungsi / Peranan Bahagian

Cawangan Kelab Asuhan Seni

Merancang, menyelaras dan memantau pembangunan program bimbingan seni dan budaya serta pelaksanaan aktiviti Kelab Kesenian iaitu penubuhan dan pembangunan:

  1. Kelab Tunas Budaya (KTB)
  2. Kelab Giat Budaya (KGB)
  3. Kelab Siswa Budaya (KSB)
  4. Bimbingan Seni Budaya Rakyat (BSBR)

Merancang, menyelaras dan memantau aktiviti-aktiviti kerjasama berkaitan seni dan budaya MAKUM dan IPT.

Cawangan Pembangunan Modul

Merancang dan menghasilkan modul untuk digunapakai oleh Jurulatih Seni Budaya Negara (JSBN) sebagai bahan rujukan untuk sesi pembelajaran Kelab Asuhan Seni.

Cawangan Kejurulatihan

Merancang, menyelaras dan memantau kursus kejurulatihan Jurulatih Seni Budaya (JSBN) dan Pembangunan Modul Kursus.