Sidang Kemuncak Dunia mengenai Seni dan Budaya Kali ke-8 : Dinamik Minda Mudah Alih : Cabaran dari Perspektif Kebudayaan, Pengetahuan dan Perubahan