Kenyataan Media syarahan Perdana Budaya Sentuh Mengenai Budaya dan Islam